วิวัฒนาการของ ยูโร / ดาลาซีแกมเบีย

EUR

วิวัฒนาการของ GMD / EUR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ยูโร เป็น ดาลาซีแกมเบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ยูโร = 6 791.9700 ดาลาซีแกมเบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ยูโร เป็น ดาลาซีแกมเบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ยูโร = 2 470.8900 ดาลาซีแกมเบีย