Sự phát triển của euro / Dalasi Gambia

EUR

Sự phát triển của GMD / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Dalasi Gambia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 6 791.9700 Dalasi Gambia

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Dalasi Gambia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 2 422.9700 Dalasi Gambia