วิวัฒนาการของ ยูโร / ดีนาร์เซอร์เบีย

EUR

วิวัฒนาการของ RSD / EUR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ยูโร เป็น ดีนาร์เซอร์เบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ยูโร = 12 408.1000 ดีนาร์เซอร์เบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ยูโร เป็น ดีนาร์เซอร์เบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ยูโร = 7 492.1100 ดีนาร์เซอร์เบีย