แปลง ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์แคนาดา

$
$

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / ดอลลาร์แคนาดา

ตารางการแปลง

10 ดอลลาร์ฮ่องกง = 1.69 $
20 ดอลลาร์ฮ่องกง = 3.39 $
30 ดอลลาร์ฮ่องกง = 5.08 $
40 ดอลลาร์ฮ่องกง = 6.78 $
50 ดอลลาร์ฮ่องกง = 8.47 $
60 ดอลลาร์ฮ่องกง = 10.17 $
70 ดอลลาร์ฮ่องกง = 11.86 $
80 ดอลลาร์ฮ่องกง = 13.56 $
90 ดอลลาร์ฮ่องกง = 15.25 $
100 ดอลลาร์ฮ่องกง = 16.95 $
150 ดอลลาร์ฮ่องกง = 25.42 $
200 ดอลลาร์ฮ่องกง = 33.90 $
250 ดอลลาร์ฮ่องกง = 42.37 $
300 ดอลลาร์ฮ่องกง = 50.85 $
400 ดอลลาร์ฮ่องกง = 67.80 $
500 ดอลลาร์ฮ่องกง = 84.75 $
600 ดอลลาร์ฮ่องกง = 101.69 $
700 ดอลลาร์ฮ่องกง = 118.64 $
800 ดอลลาร์ฮ่องกง = 135.59 $
900 ดอลลาร์ฮ่องกง = 152.54 $
1 000 ดอลลาร์ฮ่องกง = 169.49 $

ดอลลาร์ฮ่องกง currency

  • iso 4217: HKD
  • ฮ่องกง

ดอลลาร์แคนาดา currency

  • iso 4217: CAD
  • ประเทศแคนาดา

แปลง ดอลลาร์ฮ่องกง / ดอลลาร์แคนาดา

2016-09-29 ► 1 HKD = 0.16949 CAD ► แปลง ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์แคนาดา . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์แคนาดา ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-29

1 HKD = 0.16949 CAD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ