Converter ดอลลาร์ฮ่องกง ดีนาร์จอร์แดน

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / ดีนาร์จอร์แดน

ดอลลาร์ฮ่องกง currency

  • iso 4217: HKD
  • ฮ่องกง

ดีนาร์จอร์แดน currency

  • iso 4217: JOD
  • ประเทศจอร์แดน

Converter ดอลลาร์ฮ่องกง / ดีนาร์จอร์แดน

2016-08-25 ► 1 HKD = 0.0913 JOD ► Converter ดอลลาร์ฮ่องกง ดีนาร์จอร์แดน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง ดีนาร์จอร์แดน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-25

1 HKD = 0.0913 JOD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ