Converter ดอลลาร์ฮ่องกง เงินรูปีของศรีลังกา

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / เงินรูปีของศรีลังกา

ดอลลาร์ฮ่องกง currency

  • iso 4217: HKD
  • ฮ่องกง

เงินรูปีของศรีลังกา currency

  • iso 4217: LKR
  • ประเทศศรีลังกา

Converter ดอลลาร์ฮ่องกง / เงินรูปีของศรีลังกา

2016-08-31 ► 1 HKD = 18.7956 LKR ► Converter ดอลลาร์ฮ่องกง เงินรูปีของศรีลังกา . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง เงินรูปีของศรีลังกา ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-31

1 HKD = 18.7956 LKR

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ