Converter ดอลลาร์ฮ่องกง Denar Macedonia

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / Denar Macedonia

ดอลลาร์ฮ่องกง currency

  • iso 4217: HKD
  • ฮ่องกง

Denar Macedonia currency

  • iso 4217: MKD
  • มาซิโดเนีย

Converter ดอลลาร์ฮ่องกง / Denar Macedonia

2016-08-25 ► 1 HKD = 7.0516 MKD ► Converter ดอลลาร์ฮ่องกง Denar Macedonia . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง Denar Macedonia ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-25

1 HKD = 7.0516 MKD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ