Converter ดอลลาร์ฮ่องกง ปอนด์ซีเรีย

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / ปอนด์ซีเรีย

ดอลลาร์ฮ่องกง currency

  • iso 4217: HKD
  • ฮ่องกง

ปอนด์ซีเรีย currency

  • iso 4217: SYP
  • ประเทศซีเรีย

Converter ดอลลาร์ฮ่องกง / ปอนด์ซีเรีย

2016-08-26 ► 1 HKD = 27.6581 SYP ► Converter ดอลลาร์ฮ่องกง ปอนด์ซีเรีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง ปอนด์ซีเรีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-26

1 HKD = 27.6581 SYP

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ