วิวัฒนาการของ กูร์ดเฮติ / เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)

HTG

วิวัฒนาการของ CUC / HTG

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

10000 กูร์ดเฮติ = 215.197393 เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน กูร์ดเฮติ เป็น เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

10000 กูร์ดเฮติ = 64.074122 เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)