ประวัติ ศาสตร์ นิวเชเกลอิสราเอล / ดอลลาร์สหรัฐ

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน ILS /USD ตั้งแต่ อาทิตย์, 28 เมษายน 2002.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

1 นิวเชเกลอิสราเอล = 0.32503 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นต่ำใน

1 นิวเชเกลอิสราเอล = 0.20048 ดอลลาร์สหรัฐ

ประวัติราคา USD / ILS

Date ILS/USD
0.29499
0.29107
0.29790
0.30351
0.31091
0.30473
0.30427
0.31193
0.31106
0.30658
0.31324
0.31453
0.31449
0.32154
0.31854
0.32142
0.32117
0.31552
0.32099
0.31568
0.31573
0.32381
0.32237
0.32122
0.32077
0.31241
0.31067
0.30980
0.31028
0.31236
0.31138
0.31143
0.31216
0.31085
0.30974
0.30983
0.31048
0.31017
0.30714
0.30306
0.30471
0.30647
0.30681
0.30594
0.30808
0.30803
0.30783
0.30768
0.30493
0.30739
0.30769
0.30886
0.30664
0.30341
0.30205
0.30020
0.30297
0.30208
0.29960
0.30263
0.30630
0.30838
0.30613
0.30346
0.30524
0.30919
0.31457
0.31163
0.31033
0.30742
0.30670
0.30725
0.30256
0.29836
0.29687
0.29722
0.29300
0.29490
0.29540
0.29546
0.29359
0.28882
0.28885
0.29133
0.29596
0.29820
0.29407
0.29354
0.29319
0.29320
0.29291
0.29220
0.29091
0.28941
0.29024
0.29092
0.28643
0.28971
0.28614
0.28343
0.28342
0.28487
0.28369
0.28549
0.28158
0.27981
0.27887
0.28023
0.26927
0.26575
0.28378
0.28709
0.29202
0.29205
0.29223
0.29023
0.28904
0.28932
0.28846
0.28789
0.28897
0.28776
0.28593
0.28829
0.28793
0.28855
0.28933
0.28556
0.28464
0.28309
0.28242
0.28489
0.28503
0.28770
0.28450
0.28206
0.28353
0.28242
0.28401
0.28375
0.28776
0.28670
0.28374
0.28347
0.28260
0.27999
0.27981
0.27769
0.27704
0.27940
0.27592
0.27750
0.27920
0.27978
0.27854
0.27660
0.27827
0.28063
0.27870
0.27619
0.27563
0.27745
0.27602
0.27585
0.27728
0.27631
0.27426
0.27705
0.27197
0.27060
0.27300
0.26971
0.26744
0.26532
0.26543
0.26715
0.26859
0.26939
0.27003
0.27075
0.27095
0.26987
0.27306
0.27436
0.27463
0.27497
0.27942
0.27923
0.27883
0.27675
0.27524
0.27366
0.27059
0.26981
0.27317
0.27438
0.27585
0.27552
0.27268
0.27626
0.27464
0.27966
0.28050
0.27987
0.27983
0.27824
0.27729
0.27793
0.28209
0.28329
0.28386
0.28364
0.28594
0.28792
0.29048
0.28851
0.28699
0.28511
0.28389
0.28910
0.29411
0.29289
0.29407
0.29003
0.28771
0.28730
0.28528
0.28319
0.28673
0.28548
0.28430
0.28223
0.28519
0.28365
0.28638
0.28612
0.28496
0.28283
0.28415
0.28322
0.28404
0.27989
0.27941
0.27649
0.27913
0.27663
0.28063
0.28047
0.27955
0.28175
0.28550
0.28419
0.28356
0.28235
0.28230
0.28041
0.27878
0.27757
0.27789
0.27725
0.27399
0.27351
0.27342
0.27527
0.27698
0.27617
0.27285
0.27208
0.27306
0.26955
0.26677
0.26738
0.26537
0.26394
0.26142
0.26042
0.26012
0.26197
0.25906
0.26227
0.26233
0.25970
0.25876
0.26000
0.26248
0.26082
0.25938
0.26155
0.26397
0.26608
0.26685
0.26509
0.26556
0.26556
0.26404
0.26487
0.26357
0.26181
0.26223
0.26004
0.25924
0.25763
0.25987
0.25727
0.25947
0.25980
0.25893
0.26022
0.25802
0.26500
0.26415
0.26683
0.26548
0.26442
0.26437
0.26502
0.26062
0.25974
0.25795
0.25640
0.25604
0.25561
0.25750
0.25750
0.25317
0.25146
0.25319
0.25461
0.25645
0.25722
0.25679
0.25916
0.26059
0.25744
0.25765
0.25732
0.25530
0.25822
0.25793
0.25979
0.26095
0.25747
0.25417
0.25466
0.25690
0.25440
0.25465
0.25943
0.26178
0.26320
0.26476
0.26442
0.26128
0.26488
0.26544
0.26470
0.26392
0.26059
0.25985
0.25840
0.25798
0.26052
0.25910
0.25719
0.25660
0.25406
0.25068
0.25503
0.25233
0.25185
0.24884
0.24963
0.25017
0.25618
0.25837
0.25754
0.25443
0.25036
0.25506
0.25393
0.25303
0.25574
0.25566
0.25486
0.25203
0.25540
0.25929
0.26123
0.26278
0.26312
0.26532
0.26770
0.26817
0.27191
0.27168
0.27290
0.27541
0.27737
0.27989
0.28057
0.28485
0.28852
0.29304
0.29176
0.29231
0.29241
0.29204
0.29144
0.29047
0.28947
0.28902
0.28806
0.28738
0.28944
0.28940
0.28928
0.28778
0.28713
0.28847
0.28702
0.28668
0.28768
0.28900
0.28782
0.28651
0.28437
0.28484
0.28402
0.28361
0.28611
0.28647
0.28674
0.28558
0.28733
0.28624
0.28518
0.28611
0.28360
0.28183
0.28403
0.28297
0.28331
0.28365
0.28302
0.28280
0.28169
0.28279
0.28368
0.28280
0.27622
0.27661
0.27697
0.27987
0.28229
0.28099
0.27932
0.28006
0.27864
0.27312
0.27479
0.27526
0.27785
0.27559
0.27220
0.26996
0.27312
0.27726
0.28045
0.27839
0.27553
0.27503
0.27579
0.27461
0.27491
0.27110
0.27156
0.26783
0.26865
0.27123
0.27063
0.27113
0.26845
0.26794
0.26817
0.26548
0.26797
0.26692
0.26456
0.26120
0.26204
0.25899
0.25383
0.25461
0.25620
0.25701
0.26189
0.26133
0.25879
0.25571
0.25558
0.25685
0.25162
0.24868
0.24868
0.24807
0.24670
0.25106
0.24748
0.24749
0.25136
0.25235
0.25493
0.25532
0.25917
0.25828
0.25690
0.25899
0.26140
0.26113
0.26301
0.26641
0.26589
0.26609
0.26716
0.26854
0.26858
0.26620
0.26453
0.26353
0.26491
0.26831
0.26863
0.26869
0.26563
0.26508
0.25944
0.26028
0.26209
0.26466
0.26342
0.26519
0.26826
0.26370
0.26747
0.26881
0.27125
0.27719
0.27408
0.27538
0.27172
0.26622
0.26842
0.26993
0.26806
0.27563
0.27831
0.27925
0.28402
0.28124
0.29273
0.29395
0.29024
0.29067
0.29474
0.28997
0.28956
0.29246
0.29601
0.28936
0.28426
0.28344
0.28988
0.29631
0.29366
0.29106
0.29054
0.28866
0.28266
0.28287
0.28157
0.27808
0.27550
0.27741
0.27222
0.27123
0.26928
0.27622
0.28164
0.27948
0.28225
0.27888
0.27734
0.27704
0.27549
0.27182
0.27598
0.27223
0.27622
0.27600
0.27734
0.27876
0.27803
0.27577
0.27204
0.26870
0.26528
0.26512
0.26186
0.26286
0.26303
0.26612
0.26545
0.25947
0.25919
0.25830
0.25736
0.25758
0.26165
0.26131
0.25778
0.25895
0.26208
0.26511
0.26687
0.26789
0.26881
0.26795
0.27172
0.27072
0.26997
0.26719
0.26890
0.26565
0.26353
0.26556
0.26661
0.26818
0.26821
0.26850
0.27141
0.27127
0.26632
0.26377
0.26350
0.26413
0.26258
0.26335
0.26369
0.26619
0.26706
0.26486
0.27062
0.26965
0.26830
0.26727
0.26596
0.26759
0.26477
0.26610
0.26261
0.26262
0.26266
0.25866
0.26605
0.26194
0.25661
0.25139
0.25499
0.25463
0.25261
0.25258
0.25063
0.25782
0.25365
0.24026
0.24440
0.24021
0.23591
0.23776
0.24131
0.24255
0.23737
0.24678
0.24179
0.23549
0.23760
0.24082
0.24623
0.24803
0.24551
0.25102
0.25964
0.25656
0.25984
0.25972
0.26094
0.25885
0.25391
0.25058
0.25065
0.25547
0.26460
0.26621
0.26222
0.26659
0.27674
0.28776
0.28919
0.28855
0.27823
0.27861
0.27720
0.28448
0.28029
0.28004
0.28210
0.28787
0.28972
0.29979
0.30735
0.29901
0.29664
0.29465
0.29925
0.30602
0.30167
0.29667
0.29048
0.29076
0.28777
0.28939
0.28318
0.27446
0.28214
0.28670
0.29252
0.27966
0.27391
0.27782
0.27787
0.27737
0.27949
0.27147
0.26361
0.26870
0.26173
0.26016
0.25764
0.24856
0.25680
0.26034
0.25848
0.25469
0.25244
0.25232
0.25091
0.24678
0.24787
0.24897
0.25089
0.24838
0.24433
0.24345
0.24170
0.24114
0.23798
0.23674
0.23223
0.23153
0.23647
0.23323
0.23682
0.23690
0.23544
0.24183
0.23907
0.24638
0.24819
0.25003
0.25234
0.25027
0.24818
0.24539
0.24709
0.24221
0.24086
0.23739
0.23726
0.23760
0.23525
0.23849
0.23892
0.23596
0.23431
0.23540
0.23703
0.23741
0.23491
0.23820
0.23896
0.23881
0.23692
0.23638
0.23279
0.23253
0.23286
0.23157
0.23306
0.23355
0.23441
0.23486
0.23248
0.23147
0.23018
0.22741
0.22908
0.22726
0.23079
0.22849
0.22797
0.22783
0.22448
0.22252
0.22759
0.22629
0.22338
0.22497
0.22353
0.22351
0.22132
0.22228
0.22424
0.22556
0.22312
0.22027
0.21804
0.21698
0.21437
0.21343
0.21443
0.21180
0.21278
0.21218
0.21326
0.21247
0.21266
0.21539
0.21687
0.21690
0.21640
0.21663
0.21822
0.21721
0.21728
0.21544
0.21346
0.21142
0.21102
0.21344
0.21556
0.21573
0.21573
0.21724
0.21622
0.21770
0.21973
0.22047
0.22310
0.22013
0.22229
0.22073
0.22180
0.22133
0.21969
0.21944
0.21936
0.21793
0.22032
0.22107
0.22471
0.22676
0.22721
0.22830
0.22834
0.22822
0.22874
0.22936
0.22806
0.22899
0.22877
0.22967
0.23174
0.23186
0.23068
0.22981
0.22912
0.22875
0.22883
0.22784
0.22853
0.22928
0.22870
0.22970
0.23055
0.23083
0.22941
0.22981
0.22878
0.22846
0.22656
0.22596
0.22498
0.22566
0.22350
0.22458
0.22388
0.22186
0.22329
0.22241
0.22148
0.22040
0.22046
0.22030
0.22073
0.22151
0.22211
0.22290
0.22367
0.22368
0.22235
0.22267
0.22075
0.22034
0.21954
0.21757
0.21895
0.21651
0.21804
0.21811
0.22148
0.22120
0.22092
0.22065
0.22265
0.22203
0.22223
0.22298
0.22427
0.22493
0.22368
0.22367
0.22355
0.22530
0.22812
0.22788
0.22986
0.22820
0.22893
0.22678
0.22582
0.22207
0.22087
0.22291
0.22252
0.22307
0.22529
0.22666
0.22660
0.22462
0.22570
0.22168
0.22531
0.22468
0.22333
0.22524
0.22525
0.22442
0.22826
0.22607
0.22865
0.23330
0.23113
0.22772
0.22916
0.22671
0.22705
0.22411
0.22192
0.22431
0.22315
0.21872
0.21881
0.21614
0.21024
0.21036
0.20806
0.20615
0.20701
0.20682
0.20506
0.20483
0.20541
0.20700
0.20449
0.20629
0.20760
0.20892
0.20956
0.21122
0.21552
0.21295
0.21503
0.21399
0.21387
0.21308
0.21040
0.20966
0.21012
0.20772
0.20608
0.20560
0.20694
0.21172
0.21134
0.21334
0.21391
0.21571
0.21407
0.21322
0.21138
0.21604
0.21273
0.20867
0.21063
0.20278
0.20211
0.20078
0.20230
0.20374
0.20562
0.20369
0.20723
0.20445