วิวัฒนาการของ รูปีอินเดีย / เอ็งกุลตรัมภูฏาน

INR

วิวัฒนาการของ BTN / INR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีอินเดีย เป็น เอ็งกุลตรัมภูฏาน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีอินเดีย = 104.3644 เอ็งกุลตรัมภูฏาน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีอินเดีย เป็น เอ็งกุลตรัมภูฏาน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีอินเดีย = 91.3390 เอ็งกุลตรัมภูฏาน