แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น บัลแกเรีย Lev

¥
лв

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / บัลแกเรีย Lev

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.73 лв
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.46 лв
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.20 лв
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.93 лв
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.66 лв
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.39 лв
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.13 лв
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 13.86 лв
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.59 лв
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 17.32 лв
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.98 лв
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 34.65 лв
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 43.31 лв
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 51.97 лв
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 69.29 лв
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 86.62 лв
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 103.94 лв
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 121.26 лв
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 138.58 лв
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 155.91 лв
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 173.23 лв

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน บัลแกเรีย

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / บัลแกเรีย Lev

2016-10-21 ► 1 JPY = 0.017323 BGN ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น บัลแกเรีย Lev . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น บัลแกเรีย Lev ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-21

1 JPY = 0.017323 BGN

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ