เยนญี่ปุ่น

เยนญี่ปุ่น JPY
1 THB = 3.4616 JPY
1 USD = 112.5848 JPY
1 CNY = 17.0302 JPY
1 SGD = 83.4949 JPY
1 KRW = 0.1034 JPY
1 GBP = 150.0031 JPY
1 HKD = 14.4134 JPY
1 JPY = 1.0000 JPY
1 BGN = 67.6997 JPY
1 CZK = 5.1509 JPY
1 DKK = 17.7714 JPY
1 HUF = 0.4207 JPY
1 PLN = 31.4461 JPY
1 RON = 28.5909 JPY
1 SEK = 13.2356 JPY
1 CHF = 113.6297 JPY
1 NOK = 13.4342 JPY
1 HRK = 17.5480 JPY
1 RUB = 1.9135 JPY
1 TRY = 29.1533 JPY