แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

¥
£

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.76 £
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.52 £
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.29 £
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.05 £
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.81 £
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.57 £
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.33 £
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.10 £
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.86 £
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.62 £
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 11.43 £
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.24 £
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 19.05 £
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 22.86 £
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 30.48 £
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 38.10 £
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 45.71 £
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 53.33 £
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 60.95 £
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 68.57 £
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 76.19 £

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ currency

  • iso 4217: FKP
  • หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

2016-09-26 ► 1 JPY = 0.007619 FKP ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-26

1 JPY = 0.007619 FKP

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ