แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

¥
£

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

ตารางการแปลง

100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.79 £
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.57 £
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.36 £
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.14 £
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.93 £
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.72 £
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.50 £
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.29 £
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.07 £
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.86 £
1 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 11.79 £
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.72 £
2 500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 19.65 £
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 23.58 £
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 31.44 £
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 39.30 £
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 47.15 £
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 55.01 £
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 62.87 £
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 70.73 £
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 78.59 £

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

  • iso 4217: FKP
  • หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
  • Wikipedia

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์

2016-10-21 ► 1 JPY = 0.007859 FKP ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-21

1 JPY = 0.007859 FKP

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ