แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์ G​​uyanese

¥
$

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ดอลลาร์ G​​uyanese

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.99 $
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.98 $
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.97 $
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.96 $
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.95 $
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 11.94 $
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 13.92 $
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.91 $
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 17.90 $
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 19.89 $
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 29.84 $
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 39.78 $
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 49.73 $
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 59.68 $
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 79.57 $
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 99.46 $
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 119.35 $
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 139.24 $
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 159.14 $
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 179.03 $
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 198.92 $

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน กายอานา

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ดอลลาร์ G​​uyanese

2016-10-25 ► 1 JPY = 1.9892 GYD ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์ G​​uyanese . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์ G​​uyanese ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-25

1 JPY = 1.9892 GYD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ