แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เรียลกัมพูชา

¥

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เรียลกัมพูชา

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 38.37 ៛
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 76.74 ៛
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 115.11 ៛
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 153.48 ៛
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 191.84 ៛
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 230.21 ៛
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 268.58 ៛
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 306.95 ៛
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 345.32 ៛
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 383.69 ៛
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 575.53 ៛
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 767.38 ៛
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 959.22 ៛
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1 151.07 ៛
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1 534.76 ៛
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1 918.45 ៛
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2 302.13 ៛
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2 685.82 ៛
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3 069.51 ៛
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3 453.20 ៛
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3 836.89 ៛

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน ประเทศกัมพูชา

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / เรียลกัมพูชา

2016-10-28 ► 1 JPY = 38.3689 KHR ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เรียลกัมพูชา . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เรียลกัมพูชา ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-28

1 JPY = 38.3689 KHR

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ