แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ตัสลิทัวเนีย
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
ตัสลิทัวเนีย currency
  • iso 4217: LTL
  • ลิทัวเนีย
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ตัสลิทัวเนีย

2016-02-12 ► 1 JPY = 0.027 LTL ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ตัสลิทัวเนีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง บาทไทย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-10

1 JPY = 0.027 LTL

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ