Converter เงินเยนของญี่ปุ่น Leu มอลโดวา

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / Leu มอลโดวา

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

Leu มอลโดวา currency

  • iso 4217: MDL
  • สาธารณรัฐมอลโดวา

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / Leu มอลโดวา

2016-05-30 ► 1 JPY = 0.1816 MDL ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น Leu มอลโดวา . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น Leu มอลโดวา ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-05-30

1 JPY = 0.1816 MDL

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ