Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์รวันดา

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์รวันดา

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ฟรังก์รวันดา currency

  • iso 4217: RWF
  • รวันดา

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์รวันดา

2016-08-26 ► 1 JPY = 7.9967 RWF ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์รวันดา . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์รวันดา ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-26

1 JPY = 7.9967 RWF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ