Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ซีเรีย

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ซีเรีย

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ปอนด์ซีเรีย currency

  • iso 4217: SYP
  • ประเทศซีเรีย

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ซีเรีย

2016-08-27 ► 1 JPY = 2.1066 SYP ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ซีเรีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ซีเรีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-27

1 JPY = 2.1066 SYP

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ