Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ออนซ์ของซิลเวอร์

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ออนซ์ของซิลเวอร์ metal

  • iso 4217: XAG

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ออนซ์ของซิลเวอร์

2016-08-30 ► 1 JPY = 0.0005 XAG ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-30

1 JPY = 0.0005 XAG

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ