แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์

¥
XAG

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ออนซ์ของซิลเวอร์

ตารางการแปลง

1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.52 XAG
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.04 XAG
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.56 XAG
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.07 XAG
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.59 XAG
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.11 XAG
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.63 XAG
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.15 XAG
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.67 XAG
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.19 XAG
15 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.78 XAG
20 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.37 XAG
25 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 12.97 XAG
30 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.56 XAG
40 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 20.74 XAG
50 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.93 XAG
60 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 31.12 XAG
70 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 36.30 XAG
80 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 41.49 XAG
90 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 46.67 XAG
100 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 51.86 XAG

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

ออนซ์ของซิลเวอร์

  • iso 4217: XAG

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ออนซ์ของซิลเวอร์

2016-10-23 ► 1 JPY = 0.0005186 XAG ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-23

1 JPY = 0.0005186 XAG

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ