แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์

¥
XAG

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ออนซ์ของซิลเวอร์

ตารางการแปลง

1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.53 XAG
2 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.06 XAG
3 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.59 XAG
4 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.12 XAG
5 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.65 XAG
6 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.18 XAG
7 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.72 XAG
8 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.25 XAG
9 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.78 XAG
10 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.31 XAG
15 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.96 XAG
20 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.62 XAG
25 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 13.27 XAG
30 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.92 XAG
40 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 21.23 XAG
50 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 26.54 XAG
60 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 31.85 XAG
70 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 37.16 XAG
80 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 42.46 XAG
90 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 47.77 XAG
100 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 53.08 XAG

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ออนซ์ของซิลเวอร์ metal

  • iso 4217: XAG

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / ออนซ์ของซิลเวอร์

2016-09-30 ► 1 JPY = 0.0005322 XAG ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของซิลเวอร์ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-30

1 JPY = 0.0005322 XAG

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ