วิวัฒนาการของ รูปีศรีลังกา / เลกแอลเบเนีย

LKR

วิวัฒนาการของ ALL / LKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีศรีลังกา เป็น เลกแอลเบเนีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีศรีลังกา = 165.5672 เลกแอลเบเนีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีศรีลังกา เป็น เลกแอลเบเนีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีศรีลังกา = 46.9737 เลกแอลเบเนีย