วิวัฒนาการของ รูปีศรีลังกา / เรียลอิหร่าน

LKR

วิวัฒนาการของ IRR / LKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีศรีลังกา เป็น เรียลอิหร่าน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีศรีลังกา = 35 627.6938 เรียลอิหร่าน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีศรีลังกา เป็น เรียลอิหร่าน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีศรีลังกา = 1 794.4151 เรียลอิหร่าน