ประวัติ ศาสตร์ ดอลลาร์ไลบีเรีย / ไนราไนจีเรีย

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน LRD /NGN ตั้งแต่ อาทิตย์, 15 สิงหาคม 2004.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

1 ดอลลาร์ไลบีเรีย = 130.9382 ไนราไนจีเรีย

ขั้นต่ำใน

1 ดอลลาร์ไลบีเรีย = 1.4949 ไนราไนจีเรีย

ประวัติราคา NGN / LRD

Date LRD/NGN
7.6428
7.7491
7.6628
7.6415
7.7713
7.5448
6.3660
6.8429
6.3922
6.2237
6.4333
7.3684
7.3173
8.1228
8.3035
8.0349
8.1546
7.7026
7.7970
4.7607
4.7525
4.7590
5.0677
4.6835
4.7704
4.0589
4.2117
4.2088
4.2385
4.2584
4.3627
4.2805
4.2849
4.2043
4.6776
4.1237
4.1099
4.1155
4.1819
4.2318
4.1723
4.0726
4.1541
4.1152
4.1149
4.1148
4.0794
4.2902
4.2336
4.2982
4.2254
4.3628
3.8977
2.6845
2.7202
2.7432
2.7571
2.7615
2.7783
2.7820
2.8121
2.8247
2.8849
2.8867
2.9166
2.9960
2.9287
2.9296
2.9381
2.9307
2.9531
2.9541
2.8962
2.8878
2.9145
2.8842
2.8831
2.8912
2.8755
2.8798
2.8715
2.8623
2.8551
2.8535
2.8172
2.8111
2.8163
2.8112
2.7515
2.7841
2.7724
2.7577
2.7579
2.7092
2.7395
2.7648
2.7659
2.7457
2.7416
2.7404
2.7615
2.7313
2.7298
2.7392
2.7246
2.7435
2.7445
2.7496
2.7384
2.7135
2.7010
2.6967
2.6967
2.7012
2.7066
2.7115
2.7272
2.7449
2.7722
2.7930
2.8253
2.8661
2.8903
2.9110
2.9028
2.9031
2.8825
2.8603
2.8005
2.7464
2.6559
2.5319
2.4092
2.4116
2.4125
2.4043
2.4053
2.3954
2.3963
2.3971
2.3991
2.3972
2.3982
2.3985
2.3942
2.3962
2.3992
2.3943
2.3990
2.4055
2.4090
2.4001
2.3978
2.3914
2.2138
2.2122
2.2812
2.3677
2.2655
2.3663
2.2830
2.2818
2.1947
2.1880
2.1925
2.2883
2.3174
2.2132
2.2732
2.2689
2.3115
2.3144
2.3486
2.3331
2.3938
2.3787
2.4096
2.4335
2.4434
2.4082
2.2100
2.1052
2.0229
1.9545
1.9344
1.9280
1.9258
1.9183
1.9273
1.9405
1.9327
1.9360
1.9117
1.9290
1.9269
1.9525
1.9476
1.9446
1.9413
1.9448
1.9373
1.9463
1.9472
1.9484
1.9686
1.9472
1.9633
1.9657
1.9697
1.9454
1.9399
1.9124
1.9631
1.9113
1.8535
1.8510
1.8451
1.8405
1.8519
1.8538
1.8652
1.8645
1.8840
1.9040
1.9268
1.9328
1.9301
1.9366
1.9192
1.8901
1.8777
1.8630
1.7109
1.7106
1.7096
1.7100
1.7173
1.7171
1.7436
1.7356
1.7323
1.7291
1.7457
1.4949
1.7920
1.7923
1.7836
1.7855
1.7858
1.7910
1.8153
1.8458
1.8466
1.8603
1.5811
1.8828
1.9499
1.9846
2.0140
2.0764
2.1172
2.1551
2.1851
2.1951
2.2109
2.2140
2.2264
2.2195
2.2317
2.2468
2.2471
2.2474
2.2415
2.2500
2.2687
2.2892
2.3117
2.3172
2.3174
2.3108
2.3023
2.3002
2.2983
2.2950
2.3033
2.3055
2.3197
2.3134
2.3177
2.3147
2.3380
2.3476
2.3411
2.3515
2.3308
2.3426
2.3398
2.3516
2.3748
2.3820
2.3456
2.2513
2.2974
2.3893
2.4396
2.5498
2.5928
2.6060
2.6189
2.7204
2.7214
2.7223
2.7356
2.7536
2.7542
2.7254
2.7352
2.7390
2.7416
2.7509
2.7595
2.7604
2.8590
2.8649
2.9289
2.7886
2.8152
2.8287
2.8674
2.8571
2.8577
2.8706
2.8744
2.8664
2.8885
2.8908
2.9218
2.9794
3.0140
3.0284
3.0444
3.0536
3.0449
3.0507
3.0814
3.0863
3.1158
3.1379
3.1255
3.2035
3.1730
3.4674
3.4994
3.2537
3.3513
3.3742
3.4687
3.3851
3.3510
3.4287
3.4613
3.3460
3.4642
3.4369
3.4546
3.4961
3.4204
3.4993
3.4224
3.4592
3.4330
3.5035
3.4744
3.4689
3.5070
3.4725
3.4686
3.4710
3.4682
3.4961
3.3270
3.3270
3.3297
3.4640
3.2105
3.4201
3.4466
3.4604
3.4516
3.3481
3.3694
3.3665
3.3270
3.3271
3.3666
3.3508
3.3638
3.3666
3.5047
3.3751
3.5206
3.2875
3.4990
3.5324
3.4108
3.1979
3.1699
3.1906
3.3335
2.5438
2.3036
2.2562
2.3052
2.2605
2.3007
2.2796
2.3022
2.3043
2.3005
2.2538
2.3037
2.2990
2.2586
2.2878
2.3530
2.3562
2.3524
2.3596
2.3683
2.3504
2.3501
2.3512
2.3239
2.3344
2.3127
2.2792
2.2860
2.2875
2.2912
2.2679
2.2902
2.3136
2.3513
2.3735
2.3530
2.3670
2.3003
2.3125
2.3127
2.2502
2.2461
2.2497
2.2480
2.2943
2.3142
2.3523
2.3251
2.3326
2.3321
2.3392
2.3660
2.3393
2.3658
2.3527
2.3516
2.3524
2.3666
2.3591
2.3537
2.3512
2.3510
2.3547
2.3502
2.3551
2.3559
2.3550
2.3589
2.3806
2.3696
2.3804
2.3136
2.2441
2.0909
2.0418
1.9881
2.0061
1.9980
2.0133
1.9619
1.9840
1.9978
1.9115
1.8828
1.8326
1.8111
1.8002
1.8064
1.7923
1.7942
1.7932
1.7902
1.7806
1.7732
1.7767
1.7725
1.7722
1.7766
1.7423
1.7510
1.7519
1.7733
1.7979
1.8010
1.8186
1.8318
1.9418
1.9013
1.9502
1.9000
1.8645
1.8586
1.8828
1.9155
1.8854
1.9162
1.9299
1.9596
2.0593
2.0571
1.9230
1.9255
1.9063
1.9104
1.9018
1.8940
1.8679
1.9192
1.9691
1.9977
1.9782
1.9582
1.9485
1.9661
1.9721
1.9697
1.9634
1.9588
1.9905
2.0005
1.9929
1.9969
2.0793
2.0693
2.0630
2.0649
2.1008
2.0682
2.0707
2.0568
2.0703
2.1257
2.1602
2.1293
2.1581
2.1557
2.1127
2.1558
2.1317
2.1206
2.1282
2.1263
2.0865
2.1194
2.1261
2.1275
2.1235
2.1143
2.1278
2.1428
2.1397
2.1235
2.1142
2.1295
2.1225
2.1202
2.1183
2.1157
2.1132
2.1026
2.1345
2.1513
2.1669
2.1504
2.1503
2.1276
2.1206
2.1509
2.1279
2.1182
2.1714
2.1525
2.1543
2.1202
2.1504
2.1466
2.1381
2.1352
2.1361
2.1361
2.1243
2.1461
2.1898
2.1489
2.1502
2.1666
2.1696
2.1921
2.1902
2.1808
2.1815
2.1444
2.1406
2.1291
2.1266
2.1184
2.1239
2.1348
2.1234
2.1480
2.1440
2.1622
2.1390
2.1416
2.1516
2.1577
2.1475
2.1807
2.1847
2.1882
2.2132
2.2350
2.2520
2.2575
2.2765
2.2552
2.2274
2.2408
2.2326
2.2290
2.2046
2.1865
2.2087
2.2082
2.2078
2.2792
2.2073
2.1797
2.1489
2.1546
2.1697
2.1340
2.1278
2.1135
2.1035
2.1089
2.1158
2.0840
2.0818
2.0870
2.1519
2.1764
2.1547
2.1589
2.1995
2.1893
2.1705
2.1606
2.1305
2.1508
2.1487
2.1730
2.1636
2.1706
2.1614
2.1394
2.1276
2.1148
2.1252
2.1052
2.1054
2.1032
2.1177
2.1907
2.1234
2.1591
2.1905
2.2601
2.2038
2.1930
2.1845
2.1849
2.1119
2.1179
2.1064
2.1333
2.0974
2.1059
2.1425
2.1591
2.1295
2.1362
2.1221
2.1057
2.0920
2.1028
2.0881
2.0994
2.0855
2.1176
2.1013
2.0983
2.1272
2.1643
2.1611
2.1519
2.1563
2.1456
2.1273
2.1083
2.1315
2.1798
2.0964
2.1112
2.1359
2.0747
2.1371
2.1343
2.0932
2.0815
2.1230
2.1296
2.1343
2.1382
2.1204
2.1255
2.1427
2.1432
2.1693
2.2774
2.2904
2.2981
2.2373
2.2236
2.2873
2.2218
2.1481
2.1403
2.1222
2.0922
2.0390
2.1132
2.1391
2.1560
2.1587
2.1216
2.2076
2.1641
2.1611
2.1822
2.1236
2.0788
2.0985
2.1019
2.1149
2.1165
2.1602
2.1025
2.2012
2.1718
2.1982
2.1796
2.2458
2.2169
2.2686
2.2486
2.2378
2.2562
2.2903
2.2807
2.2707
2.2925
2.2961
2.3077
2.3076
2.3035
2.3233
2.2661
2.2991
2.1450
2.1717
2.2260
2.1552
2.0509
1.9043
1.8633
1.8508
1.8562
1.8614
1.8649
1.8587
1.8555
1.8598
1.8810
1.8547
1.8543
1.8540
1.8531
1.8538
1.8549
1.8592
1.8571
1.8602
1.8627
1.8657
1.8662
1.8711
1.8724
1.8716
1.8750
1.8857
1.8832
1.9735
1.9683
1.9918
1.9921
1.9822
1.9800
1.9791
1.9617
2.0052
1.9575
1.9594
1.9608
1.9401
1.9429
1.9402
1.9417
1.9909
1.9840
1.9910
1.9904
2.0024
1.9974
1.9991
1.9993
2.0060
2.0083
2.0104
2.0105
2.0253
2.0285
2.0381
2.0530
2.0506
2.0563
2.0261
2.0316
2.0409
2.0337
2.0509
2.0497
2.0562
2.0572
2.0417
2.0424
2.0436
2.0425
2.0433
2.0527
2.0522
2.0540
2.0525
2.0786
2.0793
2.0792
2.0801
2.1120
2.1159
2.1174
2.1169
2.1160
2.6124
2.6143
2.6151
2.6157
2.6197
2.6162
2.6208
2.6213
2.6205
2.6210
2.6189
2.6164
2.6219
2.6197
2.6185
2.6162
2.6143
2.6150
2.6429
2.6186
2.6164
2.6177
2.6174
2.6150
2.6177
2.6158
2.6167
2.6180
2.6195
2.6179
2.6171
2.6172
2.6155
2.6175
2.6174
2.6164
2.6198
2.6155
2.6198
2.6178
2.6141
2.6206
2.6175
2.6226
2.6225
2.6208
2.6195
2.6206
2.6222
2.6224
2.6328
2.6262
2.6339
2.6273
2.6340
2.6336
2.6300
2.6367
2.6442
2.6378
2.6408
2.6434
2.6377
2.5925
2.6604
2.6407
2.6417
2.6603
2.6563
2.6113
2.6126
2.6129
2.6000
2.6121
2.6709
2.6625
2.6765
2.6609
2.6922
2.6828
2.6911
2.7322
2.6893
2.8079
2.7992
2.7945
2.7960
2.7398
2.7508
2.7313
2.7540
2.6824
2.6737
2.6624
2.6529
2.6616
2.6694
2.6520
2.6460
2.6462
2.8182
2.8193
2.8169
2.8189
2.8200
2.8168
2.8164
2.8226
2.8219
2.8161
2.8283
2.8247
2.8305
2.8267
2.8279
2.8223
2.8203
2.8377
2.8309
2.8293
2.8305
2.6591
2.6513
2.6599
2.6603
2.6613
2.9572
2.9504
2.9491
2.9880
2.9727
2.9594
2.9676
2.9550
2.9592
2.8875
2.9463