วิวัฒนาการของ ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก / รูเบิลรัสเซีย

LUF

วิวัฒนาการของ RUB / LUF

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก เป็น รูเบิลรัสเซีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก = 232.5464 รูเบิลรัสเซีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก เป็น รูเบิลรัสเซีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก = 147.2240 รูเบิลรัสเซีย