วิวัฒนาการของ อาเรียรีมาลากาซี / ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง

MGA

วิวัฒนาการของ XAF / MGA

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน อาเรียรีมาลากาซี เป็น ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 อาเรียรีมาลากาซี = 288.96148 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน อาเรียรีมาลากาซี เป็น ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 อาเรียรีมาลากาซี = 128.51797 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง