ทูกริกมองโกเลีย

ทูกริกมองโกเลีย MNT
1 THB = 74.8086 MNT
1 USD = 2433.0396 MNT
1 KRW = 2.2339 MNT
1 JPY = 21.6107 MNT
1 BGN = 1463.0395 MNT
1 CZK = 111.3142 MNT
1 DKK = 384.0524 MNT
1 GBP = 3241.6741 MNT
1 HUF = 9.0909 MNT
1 PLN = 679.5731 MNT
1 RON = 617.8699 MNT
1 SEK = 286.0301 MNT
1 CHF = 2455.6194 MNT
1 NOK = 290.3225 MNT
1 HRK = 379.2259 MNT
1 RUB = 41.3523 MNT
1 TRY = 630.0245 MNT
1 AUD = 1860.5224 MNT
1 BRL = 738.6396 MNT
1 CAD = 1890.9272 MNT