วิวัฒนาการของ ริงกิตมาเลเซีย / ยูโร

MYR

วิวัฒนาการของ EUR / MYR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น ยูโร คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ริงกิตมาเลเซีย = 263.15374 ยูโร

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น ยูโร คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ริงกิตมาเลเซีย = 192.70162 ยูโร