วิวัฒนาการของ ริงกิตมาเลเซีย / เรียลกัมพูชา

MYR

วิวัฒนาการของ KHR / MYR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น เรียลกัมพูชา คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ริงกิตมาเลเซีย = 277 672.7876 เรียลกัมพูชา

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น เรียลกัมพูชา คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ริงกิตมาเลเซีย = 84 584.3148 เรียลกัมพูชา