วิวัฒนาการของ ไนราไนจีเรีย / เปโซฟิลิปปินส์

NGN

วิวัฒนาการของ PHP / NGN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ไนราไนจีเรีย = 474.74244 เปโซฟิลิปปินส์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ไนราไนจีเรีย เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ไนราไนจีเรีย = 115.42005 เปโซฟิลิปปินส์