วิวัฒนาการของ นูโวซอลเปรู / ดีนาร์ตูนิเซีย

PEN

วิวัฒนาการของ TND / PEN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน นูโวซอลเปรู เป็น ดีนาร์ตูนิเซีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 นูโวซอลเปรู = 92.6914 ดีนาร์ตูนิเซีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน นูโวซอลเปรู เป็น ดีนาร์ตูนิเซีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 นูโวซอลเปรู = 25.9487 ดีนาร์ตูนิเซีย