อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

Ft
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า PHP/HUF เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคุณ?

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซฟิลิปปินส์ เป็น ฟอรินต์ฮังการี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 เปโซฟิลิปปินส์ = 481.0089 ฟอรินต์ฮังการี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซฟิลิปปินส์ เป็น ฟอรินต์ฮังการี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 เปโซฟิลิปปินส์ = 481.0089 ฟอรินต์ฮังการี

ประวัติ ศาสตร์ เปโซฟิลิปปินส์ / ฟอรินต์ฮังการี

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน PHP /HUF ตั้งแต่ Monday, 4 January 1999.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

  • 1 เปโซฟิลิปปินส์ = 7.0002823529412 ฟอรินต์ฮังการี

ขั้นต่ำใน

  • 1 เปโซฟิลิปปินส์ = 3.2031145939706 ฟอรินต์ฮังการี
Date PHP/HUF
6.4048
6.4021
6.5326
6.5095
6.6546
6.6729
6.6777
6.6777
6.6071
6.5127
6.4459
6.3917
6.2653
6.2744
6.2744
6.3480
6.3576
6.4681
6.3683
6.4056
6.4536
6.4536
6.5248
6.2449
6.0924
5.9894
5.9720
6.0039
6.0039
5.9014
5.9164
5.8623
5.8321
5.8776
5.8772
5.8756
5.9270
5.9527
5.9169
5.9648
6.0376
6.0194
6.0194
6.0492
6.1104
6.0949
6.1055
6.1093
6.1019
6.1019
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 PHP HUF 1 เปโซฟิลิปปินส์ PHP = 6.40 ฟอรินต์ฮังการี HUF
2 PHP HUF 2 เปโซฟิลิปปินส์ PHP = 12.81 ฟอรินต์ฮังการี HUF
15 PHP HUF 15 เปโซฟิลิปปินส์ PHP = 96.07 ฟอรินต์ฮังการี HUF
50 PHP HUF 50 เปโซฟิลิปปินส์ PHP = 320.24 ฟอรินต์ฮังการี HUF

ตารางการแปลง

เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)/ฟอรินต์ฮังการี (HUF)
1 เปโซฟิลิปปินส์ = 6.40 ฟอรินต์ฮังการี
2 เปโซฟิลิปปินส์ = 12.81 ฟอรินต์ฮังการี
3 เปโซฟิลิปปินส์ = 19.21 ฟอรินต์ฮังการี
4 เปโซฟิลิปปินส์ = 25.62 ฟอรินต์ฮังการี
5 เปโซฟิลิปปินส์ = 32.02 ฟอรินต์ฮังการี
6 เปโซฟิลิปปินส์ = 38.43 ฟอรินต์ฮังการี
7 เปโซฟิลิปปินส์ = 44.83 ฟอรินต์ฮังการี
8 เปโซฟิลิปปินส์ = 51.24 ฟอรินต์ฮังการี
9 เปโซฟิลิปปินส์ = 57.64 ฟอรินต์ฮังการี
10 เปโซฟิลิปปินส์ = 64.05 ฟอรินต์ฮังการี
15 เปโซฟิลิปปินส์ = 96.07 ฟอรินต์ฮังการี
20 เปโซฟิลิปปินส์ = 128.10 ฟอรินต์ฮังการี
25 เปโซฟิลิปปินส์ = 160.12 ฟอรินต์ฮังการี
30 เปโซฟิลิปปินส์ = 192.14 ฟอรินต์ฮังการี
40 เปโซฟิลิปปินส์ = 256.19 ฟอรินต์ฮังการี
50 เปโซฟิลิปปินส์ = 320.24 ฟอรินต์ฮังการี
60 เปโซฟิลิปปินส์ = 384.29 ฟอรินต์ฮังการี
70 เปโซฟิลิปปินส์ = 448.34 ฟอรินต์ฮังการี
80 เปโซฟิลิปปินส์ = 512.38 ฟอรินต์ฮังการี
90 เปโซฟิลิปปินส์ = 576.43 ฟอรินต์ฮังการี
100 เปโซฟิลิปปินส์ = 640.48 ฟอรินต์ฮังการี
150 เปโซฟิลิปปินส์ = 960.72 ฟอรินต์ฮังการี
200 เปโซฟิลิปปินส์ = 1 280.96 ฟอรินต์ฮังการี
500 เปโซฟิลิปปินส์ = 3 202.40 ฟอรินต์ฮังการี
1 000 เปโซฟิลิปปินส์ = 6 404.80 ฟอรินต์ฮังการี
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());