วิวัฒนาการของ ดอลลาร์สิงคโปร์ / เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

SGD

วิวัฒนาการของ AED / SGD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 305.5991 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 198.0643 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์