วิวัฒนาการของ ชิลลิงโซมาเลีย / กูร์ดเฮติ

SOS

วิวัฒนาการของ HTG / SOS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงโซมาเลีย เป็น กูร์ดเฮติ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ชิลลิงโซมาเลีย = 194.71615 กูร์ดเฮติ

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงโซมาเลีย เป็น กูร์ดเฮติ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ชิลลิงโซมาเลีย = 8.96839 กูร์ดเฮติ