วิวัฒนาการของ บาทไทย / อัฟกานิอัฟกานิสถาน

THB

วิวัฒนาการของ AFN / THB

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน บาทไทย เป็น อัฟกานิอัฟกานิสถาน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 บาทไทย = 353.0167 อัฟกานิอัฟกานิสถาน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน บาทไทย เป็น อัฟกานิอัฟกานิสถาน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 บาทไทย = 130.2489 อัฟกานิอัฟกานิสถาน