วิวัฒนาการของ บาทไทย / ฟรังก์กินี

THB

วิวัฒนาการของ GNF / THB

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน บาทไทย เป็น ฟรังก์กินี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 บาทไทย = 34 445.6301 ฟรังก์กินี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน บาทไทย เป็น ฟรังก์กินี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 บาทไทย = 4 120.0056 ฟรังก์กินี