วิวัฒนาการของ โซโมนิทาจิกิสถาน / ฟอรินต์ฮังการี

TJS

วิวัฒนาการของ HUF / TJS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน โซโมนิทาจิกิสถาน เป็น ฟอรินต์ฮังการี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 โซโมนิทาจิกิสถาน = 11 725.2517 ฟอรินต์ฮังการี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน โซโมนิทาจิกิสถาน เป็น ฟอรินต์ฮังการี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 โซโมนิทาจิกิสถาน = 2 484.2420 ฟอรินต์ฮังการี