วิวัฒนาการของ โซโมนิทาจิกิสถาน / ริยัลซาอุดีอาระเบีย

TJS

วิวัฒนาการของ SAR / TJS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน โซโมนิทาจิกิสถาน เป็น ริยัลซาอุดีอาระเบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 โซโมนิทาจิกิสถาน = 158.9368 ริยัลซาอุดีอาระเบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน โซโมนิทาจิกิสถาน เป็น ริยัลซาอุดีอาระเบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 โซโมนิทาจิกิสถาน = 32.7187 ริยัลซาอุดีอาระเบีย