วิวัฒนาการของ ดอลลาร์สหรัฐ / เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

USD

วิวัฒนาการของ AED / USD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ เป็น เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดอลลาร์สหรัฐ = 368.2411 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ เป็น เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดอลลาร์สหรัฐ = 365.7740 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์