วิวัฒนาการของ ดอลลาร์สหรัฐ / นิวเชเกลอิสราเอล

USD

วิวัฒนาการของ ILS / USD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ เป็น นิวเชเกลอิสราเอล คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดอลลาร์สหรัฐ = 498.7941 นิวเชเกลอิสราเอล

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ เป็น นิวเชเกลอิสราเอล คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดอลลาร์สหรัฐ = 307.6674 นิวเชเกลอิสราเอล