วิวัฒนาการของ ดอลลาร์สหรัฐ / รูปีเนปาล

USD

วิวัฒนาการของ NPR / USD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ เป็น รูปีเนปาล คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดอลลาร์สหรัฐ = 12 305.5028 รูปีเนปาล

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ เป็น รูปีเนปาล คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดอลลาร์สหรัฐ = 6 655.5862 รูปีเนปาล