Sự phát triển của Đô la Mỹ / Rupee Nepal

USD

Sự phát triển của NPR / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Rupee Nepal là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 12 305.5028 Rupee Nepal

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Rupee Nepal là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 6 655.5862 Rupee Nepal