ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 THB = 0.0329 USD
1 EUR = 1.1091 USD
1 XAU = 1556.2753 USD
1 BTC = 8572.0359 USD
1 KRW = 0.0009 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 KHR = 0.0002 USD
1 GBP = 1.3134 USD
1 TRY = 0.1688 USD
1 JPY = 0.0091 USD
1 CNY = 0.1446 USD
1 BIL = 0.0001 USD
1 XDG = 0.0023 USD
1 MYR = 0.2460 USD
1 IRR = 0.0000 USD
1 INR = 0.0141 USD
1 AED = 0.2722 USD
1 IDR = 0.0001 USD
1 ZAR = 0.0698 USD
1 CHF = 1.0332 USD