ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 THB = 0.0320 USD
1 BTC = 12112.0411 USD
1 XAU = 1918.5466 USD
1 EUR = 1.1838 USD
1 GBP = 1.2969 USD
1 CNY = 0.1500 USD
1 KHR = 0.0002 USD
1 CAD = 0.7631 USD
1 JPY = 0.0095 USD
1 KRW = 0.0009 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 PHP = 0.0206 USD
1 MYR = 0.2411 USD
1 TRY = 0.1272 USD
1 ADF = 0.1805 USD
1 ADP = 0.0071 USD
1 AED = 0.2723 USD
1 AFA = 0.0000 USD
1 AFN = 0.0130 USD
1 AFR = 0.0018 USD