ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 THB = 0.0287 USD
1 XAU = 1812.1277 USD
1 RUB = 0.0150 USD
1 BTC = 30440.5714 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 TRY = 0.0646 USD
1 CNY = 0.1473 USD
1 EUR = 1.0403 USD
1 GBP = 1.2250 USD
1 SYP = 0.0004 USD
1 KRW = 0.0008 USD
1 LAK = 0.0001 USD
1 KHR = 0.0002 USD
1 BDT = 0.0116 USD
1 CAD = 0.7719 USD
1 MVR = 0.0647 USD
1 ADF = 0.1586 USD
1 ADP = 0.0063 USD
1 AED = 0.2723 USD
1 AFA = 0.0000 USD