ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 THB = 0.0277 USD
1 XAU = 2413.9392 USD
1 NOK = 0.0931 USD
1 LAK = 0.0000 USD
1 JPY = 0.0064 USD
1 EUR = 1.0880 USD
1 GBP = 1.2705 USD
1 KHR = 0.0002 USD
1 KRW = 0.0007 USD
1 TRY = 0.0310 USD
1 AED = 0.2723 USD
1 QAR = 0.2756 USD
1 GEL = 0.3636 USD
1 CLF = 30.9683 USD
1 MVR = 0.0647 USD
1 XPT = 1084.8789 USD
1 VEF = 0.0000 USD
1 XAL = 3640.4520 USD
1 ADF = 0.1659 USD
1 ADP = 0.0065 USD