ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 THB = 0.0324 USD
1 BTC = 10401.7028 USD
1 EUR = 1.1093 USD
1 XAU = 1508.9951 USD
1 GBP = 1.2150 USD
1 CNY = 0.1420 USD
1 KRW = 0.0008 USD
1 MYR = 0.2401 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 KHR = 0.0002 USD
1 JPY = 0.0094 USD
1 XDG = 0.0028 USD
1 TRY = 0.1791 USD
1 SGD = 0.7221 USD
1 OMR = 2.5977 USD
1 IDR = 0.0001 USD
1 TWD = 0.0319 USD
1 NOK = 0.1110 USD
1 INR = 0.0141 USD
1 PHP = 0.0191 USD
1 ILS = 0.2820 USD
1 ZAR = 0.0654 USD
1 XXC = 0.6785 USD