ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 THB = 0.0303 USD
1 EUR = 1.0805 USD
1 BTC = 6863.3678 USD
1 XAU = 1618.1230 USD
1 MYR = 0.2295 USD
1 KRW = 0.0008 USD
1 CNY = 0.1410 USD
1 GBP = 1.2267 USD
1 BIL = 0.0001 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 KHR = 0.0002 USD
1 ZAR = 0.0525 USD
1 JPY = 0.0092 USD
1 IDR = 0.0001 USD
1 XDG = 0.0019 USD
1 AED = 0.2723 USD
1 NZD = 0.5859 USD
1 TRY = 0.1485 USD
1 KPW = 0.0011 USD
1 OMR = 2.5954 USD