ฟรังก์สวิส เยนญี่ปุ่น (CHF/JPY) CHF/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 115.56 116.04 วัน -0.36%
ช่วงรายสัปดาห์ 114.99 116.52 สัปดาห์ -0.29%
ช่วงรายเดือน 114.99 116.52 เดือน -0.29%
ช่วงประจำปี 108.71 116.52 ปี 3%
115.62 -0.42 -0.36%
  เข้าสู่ระบบ