ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ฟรังก์สวิส (GBP/CHF) GBP/CHF

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1891 1.1958 วัน -0.2%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1886 1.2035 สัปดาห์ -0.25%
ช่วงรายเดือน 1.1886 1.2035 เดือน -0.25%
ช่วงประจำปี 1.1116 1.2843 ปี -7.15%
1.1918 -0.0024 -0.2%
  เข้าสู่ระบบ