ค้า Carry

โบรกเกอร์หลายสิน เชื่อและดอกเบี้ยค้างหนี้สินในตำแหน่งเปิด สนใจจะคำนวณในตำแหน่งคืนหรือในเวลาจริง สนใจจะคำนวณกับตำแหน่งที่แตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองสกุลเงินของ คุณ เช่นถ้าคุณค้า Euro Dollar ที่ธนาคารกลางเป็นห่วงสำรอง ECB (European Central Bank) และอาหาร (Federal) หาก ECB ของอัตราคือ 2.25% และมีอัตราการเลี้ยงเป็น 4.25% ความแตกต่างคือ -2% ตำแหน่งซื้อใน Euro Dollar จะสร้างดอกเบี้ย 2% หักดอกเบี้ย% บนของคุณบัญชีขายตำแหน่งจะสร้างเครดิต 2 เครื่องคิดเลขจะให้อัตราดอกเบี้ยที่คุณจะจ่ายหรือจะจ่ายกับตำแหน่งของคุณ อัตราดอกเบี้ยคำนวณกับระยะเวลาและตำแหน่งขนาดของ

USD 0%
CHF -0.75%
JPY -0.1%
EUR 0%
NZD 1%
CAD 1.75%
AUD 1%
GBP 0.75%
MXN 8.25%

เครื่องมือการค้า