сребърен (usd) XAGUSD

15,006 0,0156 0,1%
информация
отвор 14,9925
дневна гама 14,9377 15,0323
седмичен интервал 14,8562 15,1002
годишен кръг 14,8562 16,2526
седмица 0,23%
месец -0,79%
година -3,16%