Bạc (usd) XAGUSD

15,8352 -0,0145 -0,09%
Thông tin
khai mạc 15,8518
phạm vi hàng ngày 15,813 15,8573
phạm vi hàng tuần 15,7459 16,2151
phạm vi hàng năm 15,186 16,2151
tuần 0,31%
tháng -1,33%
năm 2,19%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới