Bạc (usd) XAGUSD

22.738 -0.2115 -0.92%
Thông tin
khai mạc 22.862
phạm vi hàng ngày 22.672 22.8895
phạm vi hàng tuần 22.672 22.8895
phạm vi hàng năm 21.9275 24.0955
tuần -0.92%
tháng -0.75%
năm -4.42%
.
  Đăng nhập