Bạc (usd) XAGUSD

24.4485 0.062 0.25%
Thông tin
khai mạc 24.384
phạm vi hàng ngày 24.278 24.562
phạm vi hàng tuần 22.8105 24.7025
phạm vi hàng năm 21.9475 24.7025
tuần 6.46%
tháng 4.9%
năm 4.9%
  Đăng nhập