Bạc (usd) XAGUSD

20.267 -0.55 -2.64%
Thông tin
khai mạc 20.7705
phạm vi hàng ngày 20.0915 20.8732
phạm vi hàng tuần 20.0915 20.8732
phạm vi hàng năm 18.1423 26.9497
tuần -2.64%
tháng -0.45%
năm -13.04%
.
  Đăng nhập