Bạc (usd) XAGUSD

14,6147 0,0415 0,28%
Thông tin
khai mạc 14,5684
phạm vi hàng ngày 14,5543 14,6307
phạm vi hàng tuần 14,5543 14,6307
phạm vi hàng năm 13,8997 17,7047
tuần 0,28%
tháng 3,04%
năm -13,7%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới