เงิน (usd) XAGUSD

15.006 0.0156 0.1%
ข้อมูล
การเปิด 14.9925
ช่วงชีวิตประจำวัน 14.9377 15.0323
ช่วงรายสัปดาห์ 14.8562 15.1002
ช่วงประจำปี 14.8562 16.2526
สัปดาห์ 0.23%
เดือน -0.79%
ปี -3.16%