เงิน (usd) XAGUSD

15.221 0.0909 0.6%
ข้อมูล
การเปิด 15.1322
ช่วงชีวิตประจำวัน 15.1295 15.3135
ช่วงรายสัปดาห์ 14.7812 15.3135
ช่วงประจำปี 14.2972 16.2526
สัปดาห์ 2.35%
เดือน 4.31%
ปี -1.77%