เงิน (usd) XAGUSD

20.817 0.5399 2.66%
ข้อมูล
การเปิด 20.2722
ช่วงชีวิตประจำวัน 20.2419 20.834
ช่วงรายสัปดาห์ 20.2419 20.834
ช่วงประจำปี 18.1423 26.9497
สัปดาห์ 2.66%
เดือน 2.25%
ปี -10.68%
.
  เข้าสู่ระบบ