เงิน (usd) XAGUSD

18.3029 -0.1012 -0.55%
ข้อมูล
การเปิด 18.402
ช่วงชีวิตประจำวัน 18.2706 18.4389
ช่วงรายสัปดาห์ 17.7274 18.4675
ช่วงประจำปี 17.3397 18.8592
สัปดาห์ 3.18%
เดือน 1.45%
ปี 2.52%