เงิน (usd) XAGUSD

22.517 -0.4325 -1.88%
ข้อมูล
การเปิด 22.862
ช่วงชีวิตประจำวัน 22.449 22.8895
ช่วงรายสัปดาห์ 22.449 22.8895
ช่วงประจำปี 21.9275 24.0955
สัปดาห์ -1.88%
เดือน -1.71%
ปี -5.35%
.
  เข้าสู่ระบบ