เงิน (usd) XAGUSD

16.5715 -0.3923 -2.31%
ข้อมูล
การเปิด 16.9617
ช่วงชีวิตประจำวัน 16.5331 16.9967
ช่วงรายสัปดาห์ 16.5331 17.3276
ช่วงประจำปี 14.2972 19.6505
สัปดาห์ -2.62%
เดือน -2.62%
ปี 6.95%