เงิน (usd) XAGUSD

22.4434 0.2237 1.01%
ข้อมูล
การเปิด 22.2215
ช่วงชีวิตประจำวัน 22.2119 22.537
ช่วงรายสัปดาห์ 22.0481 22.6136
ช่วงประจำปี 22.0481 24.6371
สัปดาห์ 0.41%
เดือน -5.22%
ปี -6.36%
.
  เข้าสู่ระบบ