เงิน (usd) XAGUSD

17.0184 0.1311 0.78%
ข้อมูล
การเปิด 16.8853
ช่วงชีวิตประจำวัน 16.862 17.0576
ช่วงรายสัปดาห์ 16.8566 17.14
ช่วงประจำปี 14.2972 17.5092
สัปดาห์ -0.55%
เดือน 4.64%
ปี 9.83%