เงิน (usd) XAGUSD

24.811 0.001 0%
ข้อมูล
การเปิด 24.8044
ช่วงชีวิตประจำวัน 24.7088 24.8152
ช่วงรายสัปดาห์ 24.7088 25.275
ช่วงประจำปี 23.8015 30.1365
สัปดาห์ -1.81%
เดือน 1.54%
ปี -6.02%
  เข้าสู่ระบบ