เงิน (usd) XAGUSD

18.7337 0.0331 0.18%
ข้อมูล
การเปิด 18.6985
ช่วงชีวิตประจำวัน 18.6592 18.7337
ช่วงรายสัปดาห์ 17.9488 18.7686
ช่วงประจำปี 11.6412 18.9478
สัปดาห์ 3.82%
เดือน 2.93%
ปี 4.94%
  เข้าสู่ระบบ