เงิน (usd) XAGUSD

22.7135 0.0255 0.11%
ข้อมูล
การเปิด 22.69
ช่วงชีวิตประจำวัน 22.4985 22.8815
ช่วงรายสัปดาห์ 22.039 23.1465
ช่วงประจำปี 22.039 30.1365
สัปดาห์ 1.38%
เดือน -5.01%
ปี -13.96%
  เข้าสู่ระบบ