เงิน (usd) XAGUSD

25.1392 0.3698 1.49%
ข้อมูล
การเปิด 24.7674
ช่วงชีวิตประจำวัน 24.74 25.2262
ช่วงรายสัปดาห์ 24.1207 25.2262
ช่วงประจำปี 11.6412 29.8588
สัปดาห์ 4.06%
เดือน 7.62%
ปี 40.82%
  เข้าสู่ระบบ