เงิน (usd) XAGUSD

17.193 -0.0246 -0.14%
ข้อมูล
การเปิด 17.2155
ช่วงชีวิตประจำวัน 17.1873 17.2303
ช่วงรายสัปดาห์ 17.0579 17.2577
ช่วงประจำปี 15.9043 17.3334
สัปดาห์ 0.52%
เดือน 7.91%
ปี 7.91%