เงิน (usd) XAGUSD

22.841 -0.124 -0.54%
ข้อมูล
การเปิด 22.9495
ช่วงชีวิตประจำวัน 22.8375 22.9495
ช่วงรายสัปดาห์ 22.8375 22.9495
ช่วงประจำปี 21.9475 23.3115
สัปดาห์ -0.54%
เดือน -2%
ปี -2%
  เข้าสู่ระบบ