เงิน (usd) XAGUSD

25.1685 0.165 0.66%
ข้อมูล
การเปิด 25.0015
ช่วงชีวิตประจำวัน 24.9704 25.4165
ช่วงรายสัปดาห์ 24.2275 25.4165
ช่วงประจำปี 24.2275 27.9272
สัปดาห์ 1.58%
เดือน -4.66%
ปี -4.66%
  เข้าสู่ระบบ