Конвертор антилски гулден (ANG) арменски драм (AMD)

ƒ
AMD
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . превръщам

Конверторът ANG/AMD не предоставя никакви гаранции. Цените може да се различават от тези на финансови институции като банки, брокери или компании за парични преводи.

Последно обновяване:

Transferwise
Не плащай надценка при международни парични преводи. TransferWise използва действителния, среден пазарен валутен курс, което ги прави до 8 пъти по-евтини от Вашата банка. Научете повече. Научете повече

Дали е правилният момент да обменяте валутите си? 

Най-добрият ден за обмяна на антилски гулдена в арменски драма е бил . Тогава валутата е достигнала най-високата си стойност .

100 антилски гулдена = 25 411.0175 арменски драма

Най-лошият ден за обмяна на антилски гулдена в арменски драма е бил . Обменният курс е паднал на най-ниското си равнище .

100 антилски гулдена = 25 411.0175 арменски драма

Исторически антилски гулден / арменски драм

История на дневни ставки ANG /AMD тъй като Sunday, 11 November 2001.

Максималната бе постигнато

  • 1 антилски гулден = 332.15871668063 арменски драм

минимум на

  • 1 антилски гулден = 167.59834287152 арменски драм
Date ANG/AMD
279.3578
279.3572
280.2286
280.0284
280.0281
280.0251
280.0250
280.0248
280.4436
280.3084
280.6045
277.7825
277.2346
277.2400
277.2403
276.2494
275.9807
276.6698
275.8442
275.8356
275.8356
275.8359
274.8448
273.8858
273.6106
272.5336
273.3279
273.3273
273.3267
270.5231
270.1129
269.8507
267.4339
267.6045
267.6044
267.6043
268.1026
267.5980
267.7346
267.4571
267.3690
267.3684
267.3696
267.1859
267.1572
267.1796
267.1852
267.0895
267.0891
267.0895
превръщам в Резултат -
1 ANG AMD 1 антилски гулден ANG = 279.36 арменски драма AMD
2 ANG AMD 2 антилски гулдена ANG = 558.71 арменски драма AMD
15 ANG AMD 15 антилски гулдена ANG = 4 190.36 арменски драма AMD
50 ANG AMD 50 антилски гулдена ANG = 13 967.85 арменски драма AMD

таблица за конвертиране

антилски гулден (ANG)/арменски драм (AMD)
1 антилски гулден = 279.36 арменски драма
2 антилски гулдена = 558.71 арменски драма
3 антилски гулдена = 838.07 арменски драма
4 антилски гулдена = 1 117.43 арменски драм
5 антилски гулдена = 1 396.79 арменски драм
6 антилски гулдена = 1 676.14 арменски драм
7 антилски гулдена = 1 955.50 арменски драм
8 антилски гулдена = 2 234.86 арменски драма
9 антилски гулдена = 2 514.21 арменски драма
10 антилски гулдена = 2 793.57 арменски драма
15 антилски гулдена = 4 190.36 арменски драма
20 антилски гулдена = 5 587.14 арменски драма
25 антилски гулдена = 6 983.93 арменски драма
30 антилски гулдена = 8 380.71 арменски драма
40 антилски гулдена = 11 174.28 арменски драма
50 антилски гулдена = 13 967.85 арменски драма
60 антилски гулдена = 16 761.42 арменски драма
70 антилски гулдена = 19 554.99 арменски драма
80 антилски гулдена = 22 348.56 арменски драма
90 антилски гулдена = 25 142.13 арменски драма
100 антилски гулдена = 27 935.70 арменски драма
150 антилски гулдена = 41 903.55 арменски драма
200 антилски гулдена = 55 871.40 арменски драма
500 антилски гулдена = 139 678.50 арменски драма
1 000 антилски гулден = 279 357.00 арменски драма
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());